دوره جامع بازرسی فنی

4.88 8 رای
6,700,000 تومان

برای استخدام شدن در حوزه بازرسی فنی از کجا باید شروع کنیم؟ از آموزش دیدن و اجرای فرمول استخدام شدن…

279
6,700,000 تومان